Arvika Teknik valde Multicrusher HPL 200 och Lobrotorpump PL100 från Börger

Sönderdelaren Multicrushern är en egenarbetande rivande enhet med stor matarförmåga. Aggregatet kan installeras i rörledning med tillräckligt flöde, eller på sug- eller trycksidan i ett pumpsystem. Kombinationer av plattor och knivar, plattgeometri och tjocklek kan lätt kundanpassas enligt önskat resultat. Mer information hittar du på www.pumpteknik.se