Nyheter

LTA-system från Pumpteknik – Driftsäkert och luktfritt

Monteringsfärdig och mycket lättinstallerad villapumpstation för avlopp. Pumpsumpen är självförankrande samt konstruerad mot uppflytning. Den är utformad för att minimera sedimentering och ha kvar så liten restvolym som möjligt efter utpumpning – 30 liter. Hängande kopplingsfot med pump vinklad 15°, vilket gör att en ev. ytkaka skärs sönder samt att det skapas en viss förrotation […]

Läs mer

Kompakta och robusta in-line monterade choppers och kvarnar

Dessa två lobrotorpumpar transporterar råslam i ett avloppsreningsverk. De suger in slammet genom en Multichopper, som maler och strimlar fasta ämnen och fibrer med sina roterande knivar. På så sätt skyddar den pumparna och rören från blockeringar och stopp. Föroreningar och partiklar som inte kan strimlas samlas in i en uppsamlare. Multichoppern är mycket kompakt […]

Läs mer

Splitcasepumpar från Pumpteknik

Norrköping Vatten och Avfall skulle egentligen valt en annan pumplösning, men när projektledaren började räkna på livscykelkostnaden stod det klart att det fanns ett bättre alternativ: en splitcase-pump från SPP Pumps. Historien börjar med att en befintlig dricksvattenpump behövde bytas ut på vattenverket. Offentlig upphandling resulterade i ett vinnande anbud med ett lägre inköpspris – […]

Läs mer

Nya Robox Turbo från Robuschi sänker energi och driftskostnaderna på reningsverken

Robuschi lanserar nu Robox Turbo, en turbokompressor som är ett komplement till det gedigna och breda program man har på blåsmaskiner och kompressorer. Nu finns alla möjligheter att ytterligare optimera driften och möjlighet att välja den mest energieffektivaste lösningen för alla behov. En stor del av energiförbrukningen på reningsverk kommer från luftningen. Det är därför […]

Läs mer