Behöver du upphandla pumpar?

Sinfra Ramavtalsleverantör

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening; Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från. Medlemmarna i Sverige bedriver fjärrvärme, VA eller El verksamheter.

Sinfras strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv*. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter och branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Önskar ni upphandla pumpar kopplade till vårt ramavtal med Sinfra?
Kontakta oss på 031-894880 eller info@pumpteknik.se så hjälper vi dig.