Börger Multichopper när förutsättningarna är krävande

En biogasanläggning i mellansverige hade krav på att säkerställa en mindre partikelstorlek på substratet innan hygieniseringen.

Vanligtvis är det mat och slakteriavfall som transporteras, men det fanns också stenar och metallbitar som orsakade problem för den tidigare kvarnen av ett konkurrerande märke. Med Börger Multichopper separeras partiklar från substratet innan kvarnen med mycket framgångsrikt resultat. Även om applikationen är mycket krävande har den nu varit igång i flera år.

Framför Multichoppern finns en magnetseparator installerad för att säkerställa att inte ytterligare utrustning, t.ex. pumpar etc. blir skadade senare i processen.

 

Bestick blev fåtölj

Trots detta kommer en del metalldelar fortfarande in i kvarnen. De tömmer uppsamlingsbehållaren från stenar och metalldelar varje vecka.

Biogasanläggningen tar emot ca 10 kg bestick varje dag och efter 2 veckors insamling av dessa svetsade de en Game-of-throne-stol i skala 1:1.

 

 

Börger Multichopper P 300 INL samt en fåtölj gjord av bestick som ”avskilts” från systemet