Centrifugalpumpar för kemi och processindustrier

Robuschi centrifugalpumpar, PROMIX och PROCHEM, är den perfekta lösningen för att transportera olika typer av vätskor och erbjuder hög vätske-dynamikeffektivitet tack vare deras tunga drift utförande och komponenter med lång livslängd.

PROCHEM är den perfekta pumpen för kemiska processer då den är lämplig för transport av klara eller lätt förorenade, kemiskt inerta eller aggressiva vätskor och lösningar med suspenderade kristaller eller fibrösa material och utrustade med slutna eller tillbakadragna öppna pumphjul. PROMIX-serien är den perfekta pumpserien för processindustrin. Serien kan transportera vätskor med höga procenthalter av suspenderade partiklar inklusive slam och den kan utrustas med öppna, slutna eller tillbakadragna kanalhjul.

Centrifugalpumpar för klara eller lätt förorenade vätskor

 

 

 

 

 

 

Centrifugalpump för rena vätskor