Desmi pool

DESMI har många års erfarenhet av offentliga bad och för att säkerställa låg energiförbrukning och pumpar med hög effektivitetsnivå har dom utvecklat mycket effektiva, helbrons poolpumpar till rimliga priser.

Valet av brons är mycket medvetet, brons är definitivt det bästa materialet när det gäller att pumpa klorerat vatten. Effektiviteten förblir praktiskt taget oförändrad under pumpens livslängd, och eftersom den är hög, kan i många fall en mindre pump användas vilket i sin tur ger ytterligare besparingar. Besparingarna är inte bara i kostnadsberäkningen utan också i miljöaspekterna (energiförbrukning och CO2).

NSL centrifugalpump
DSL centrifugalpump
ESL centrifugalpump

 

Produktspecialist

Peter Nilsson
Peter Nilsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 94
Mobil: 0728-19 85 94
Mail