Effektivare luftning sparar energi

Energiförbrukningen för luftning är den enskilt största energikostnaden på ett avloppsreningsverk. ROBOX Energy från Robuschi är en skruvkompressor med permanentmagnetmotor direkt monterad på kompressoraxeln för effektivare luftning. Stort fokus har lagts på maximal energibesparing vid de praktiska förhållanden som gäller vid ett reningsverk med stora variationer i såväl dygnsbehov som säsongsbehov. Jobbar du med luftning och vill reducera dina elkostnader, kontakta Pumpteknik så skall vi berätta mer – 031–894880.