Energieffektiv luftning

Med ROBOX Energy, från Robuschi, erbjuds nu en ekonomisk skruvkompressor med ett genomtänkt koncept och en helhetslösning för effektivare luftning.  På de flesta avloppsreningsverk används lobrotor-, turbo- och skruvkompressorer för deras vakuum- och blås-applikationer. Robuschi har valt att använda den förbättrade skruvkompressorn med permanentmagnetmotor tack vare dess stora flexibilitet med maximal energibesparing för de förhållanden som gäller vid ett reningsverk: stora variationer i såväl dygns- som säsongsbehov.

Skruvkompressorns höga verkningsgrad ger upp till 30 % energibesparing och med ett större reglerområde och bibehållen verkningsgrad innebär det effektivare luftning med lägre total energiförbrukning. Den unika och patenterade 3/5 designen på rotorerna ger högre kapacitet med låga driftsvarvtal på max 6 000 rpm. Ny patenterad lösning med en permanentmagnetmotor direktmonterad på kompressoraxeln ger högre verkningsgrad och ytterligare upp till 10 % energibesparing. Det låga varvtalet innebär enklare och effektivare transmission utan remdrift och högvarvsväxel. Ny kompakt design och inbyggnad sparar upp till 30 % i golvutrymme och med ”side by side” utförande placeras aggregaten tätt intill varandra för maximalt utnyttjande av utrymmet. Tveka inte att kontakta oss på Pumpteknik för mer information.