Kompetent, engagerad och pålitlig

Ingeniörsfirman Pumpteknik grundades 1936 och är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, blås- och vakuumaggregat, kompressorer och LTA pumpstationer.

Med komplett syftar vi på vårt breda sortiment samt de tjänster och den service som krävs för att din utrustning ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt.

Vår affärsidé bygger på kompetens, engagemang och pålitlighet med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en kundnära organisation som omvandlar företagets samlade kompetens till konkret nytta för dig som kund.

Välkända produkter – och kundanpassade

Vårt företag grundades redan 1936 och under åren har vi knutit en rad ledande tillverkare till oss. Vi har även skaffat oss omfattande kunskap om olika branscher och applikationsområden. Värdefull kompetens som utvecklas varje gång vi löser problem ute hos våra kunder – och som du får glädje av i samarbetet med Pumpteknik. Ända sedan företaget startades har vi ställt höga kvalitetskrav på de produkter vi säljer. Det gör att vi idag kan erbjuda ett omfattande produktsortiment från ledande tillverkare i Europa och Nordamerika. Tack vare det nära samarbetet med såväl kunder som leverantörer har vi ett finger med när nya produkter utvecklas. Vi har en ständig dialog med våra huvudmän och de flesta av dem är samarbetspartners sedan drygt 30 år.

Vår målsättning: du ska få lägsta möjliga LCC

Att köpa en pump, en blåsmaskin eller en LTA pumpstation är ofta en långsiktig investering där inköpspriset bara är en del av kostnaden på längre sikt. Kostnader för service, underhåll, reparationer och eventuella driftstopp är en stor del av den totala kostnaden under exempelvis en pumps livstid. Väljer du utrustning från oss kan du vara säker på att få en kostnadseffektiv lösning med låg livscykelkostnad (LCC).

En kostnadseffektiv helhetslösning

Med tanke på att det ofta finns ett stort antal pumpar inom de flesta industrier och kommuner, kan stora besparingar göras genom att välja rätt pump för varje applikation. En bra start är att låta våra tekniker titta närmare på pumparna i verksamheten för att få en samlad bild av hur väl de olika enheterna fungerar. Med hjälp av LCC-analyser tar vi fram konstruktiva förslag till rationalisering och optimering av processerna.

Vi finns i hela landet

Pumpteknik täcker större delen av vårt avlånga land. Förutom huvudkontoret i Göteborg, där vi har försäljning, administration, lager, verkstad och tillverkning av egna pumpserier, har vi försäljningskontor i Stockholm. Dessutom är vi representerade av ett trettiotal serviceverkstäder över hela landet – från Malmö i söder till Luleå i norr – allt för att möta våra kunders behov av tillgänglighet.

Välkommen till Pumpteknik
Stefan Ström
VD