Ramavtal

Pumpteknik skriver avtal med Sinfra

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening; Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från. Medlemmarna i Sverige bedriver fjärrvärme, VA eller El verksamheter.

Sinfras strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv*. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter och branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Önskar ni upphandla pumpar kopplade till vårt ramavtal med Sinfra så kontakta oss på 031-894880 eller info@pumpteknik.se

*CSR (Corporate Social Responsibility) är idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet innefattas här då det tydliggörs att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen.