God pumpteknik

god_pumpteknik

Då du väljer pump är det i huvudsak dessa parametrar som är viktiga att veta värdena på:

1. Flöde(Q)

Flöde är den mängd vätska som passerar pumpen i ett visst driftsfall.
Flödet mäts vanligen i l/min (liter per minut), eller i m³/h (kubikmeter per timme).

2. Total Uppfordringshöjd

Uppfordringshöjd är den statiska höjd som pumpen skall förflytta vätskan plus
dynamiska tryckförluster i rörsystemet. Anges i meter vattenpelare (mvp).

3. Densitet Þ (rå)

Densiteten är vätskans massa per m³. Den är olika för olika vätskor. Även
temperaturen påverkar vätskans densitet. Densiteten påverkar pumpens
effektbehov proportionerligt. Fördubblad densitet ger fördubblat effektbehov.

Ibland anges densiteten i enheten kg/dm³. Densiteten för rent vatten vid
+4°C är 1000 kg/m³ eller 1,000 kg/dm³.

4. Viskositet

Viskositeten anger en vätskas inre friktion, dvs beskriver hur trögflytande den är.
Viskositeten anges som dynamisk viskositet (cp) eller som kinematisk viskositet (cst).
Enheten för dynamisk viskositet är Ns/m², (Newtonsekund per kvadratmeter).
Kinematisk viskositet anges i m²/s (kvadratmeter per sekund). Tänk på att temperaturen
kan påverka viskositeten kraftigt. Viskositeten för vatten är 1 cSt vid 20°C.

5. Temperatur

Temperaturen kan påverka såväl densitet som viskositet. Dessutom har vissa material i
pumparna begränsningar för vilka temperaturer de tål. Även stora växlingar i temperatur
kan förstöra vissa material. Temperatur mäts vanligen i °C (Celsius), K (Kelvin) och
°F (Fahrenheit) förekommer också.

6. pH

pH-värdet anger vätskans surhetsgrad, egentligen vätejonkoncentrationen. pH-värdet är
viktigt att veta vid materialval.

7. Vätskans sammansättning

Då man skall välja pump är det viktigt att känna vätskans sammansättning. Detta spelar
stor roll för såväl pump- som materialval. Inte minst förekomst och art av eventuella
föroreningar är viktiga att känna till.

(Öppnas inte PDF-en i din webbläsare så har den laddats ner till din dator)