Gör som Kristianstads kommun, investera i ett driftsäkert och luktfritt LTA-system

Monteringsfärdig och mycket lättinstallerad villapumpstation för avlopp. Systemet kan utrustas med luftspolningsstation som ger en luktfri miljö.

Pumpstationen är utformad för att minimera sedimentering och ha kvar så liten restvolym som möjligt efter utpumpning – 30 liter. Hängande kopplingsfot med pump vinklad 15°, vilket gör att en ev. ytkaka skärs sönder samt att det skapas en viss förrotation i sumpen och därmed även en automatisk luftning som minimerar lukt.

I Kristianstads kommun där man har ca 1400 LTA villapumpstationer från Jung Pumpen har man också ca 40 kompressorstyrda luftspolningsstationer som två gånger per dygn syresätter LTA systemet. Genom att syresätta avloppsvattnet minskas risken för dålig lukt. Bakgrunden är enkel – om flödeshastigheten är låg, det kan vara vintertid i ett område med sommarboende, eller relativt få permanent boende men med långt avstånd till det kommunala nätet. Då är det lätt att avloppsvattnet dels sedimenterar, dvs slaggar igen ledningen eller att avloppsvattnet hinner börja sin nedbrytning då miljön är syrefattig.

Svavelväte bildas när avloppsvattnet hinner börja sin nedbrytning utan att det finns syre i närheten. Svavelväte fräter på ledningar (främst betongrör) och luktar illa (ruttet ägg). I högre halter är det dessutom giftigt.

Genom att använda tryckluft så kan man automatiskt (5 – 10 minuter) några gånger om dagen syresätta systemet. Det gör att man kan klara maximalt 8 timmars uppehållstid i ledningen och dels komma upp till 0,7 m/s på flödet så att sediment dras med ut. Dessutom så fylls ledningen med luft, vilket fördröjer ny syrefri nedbrytning.

Kontakta vår produktansvarige Stefan Ström om du vill veta mer!

Tel: 031-89 48 82
Mobil: 070-862 05 30
Mail