Har du behov av en lågtryckskompressor?

Elmo Rietchles sidokanalfläkt G-BH med låg ljudnivå och robust design är ett säkert val.

Fläktarna fungerar både som kompressorer med tryck upp till 1100 mbar och som vakuumpumpar ned till 320 mbar(a). Maxflöde 2 500 m3/h.

Fläktarna ger ett pulsationsfritt flöde, behöver varken smörjning eller tätningsvätska och kräver endast ett minimalt underhåll.

I standardutförande är maskinerna tillverkade i aluminium. Fläkthjulet är monterat direkt på motoraxeln och lagren är placerade utanför kompressionskammaren Motorn har skyddsklass IP55.

Tillverkningen sker i Gardner Denvers fabrik i Bad Neustadt.

Användningsområde: Luftning och backspolning i avloppsreningsverk och badhus, i lyftanordningar, för pneumatisk transport, i industridammsugare, inom dentalsektorn, förpacknings- samt livsmedelsindustrin, i biogasanläggningar, för syresättning i fiskodlingar och till marksanering.

>> Läs mer om produkten