Har du behov av vakuumpumpar och kompressorer?

Många processer kräver vakuum eller tryckluft. Elmo Rietschle vakuumpumpar och kompressorer återfinns i reningsverk och biogasanläggningar. De används inom förpacknings- och plastindustrin. De medverkar till att lyfta tunga stålskivor, syresätta fiskodlingar, hjälper till på pappersbruken och hos tandläkaren.

Oavsett vilket behov ni har kan vi leverera en lösning
från Gardner Denvers stora produktsortiment:

V-serien: Torrgående- och oljesmorda lamellvakuumpumpar och kompressorer
R-serien: Lobvakuumpumpar och kompressorer
C-serien: Klovakuumpumpar och kompressorer
S-serien: Skruvvakuumpumpar

G-serien: Sidokanalfläktar
L-serien: Vätskeringsvakuumpumpar
Robuschi: Vätskeringsvakuumpumpar och blåsmaskiner
X-serien: Kundanpassade system