Hidrostal skruvcentrifugalpump

– Det smarta alternativet används över hela världen sedan över 40 år

Det unika skruvcentrifugalhjulet
– Med högre verkningsgrad
– Skruvformad inmatning som med mjuka linjer övergår till ett enkanalshjul
– Stor öppen inloppsarea och fritt genomsläpp är idealisk för långfibrigt material, trasor, slam

Utmärkande egenskaper – som gör

hidrostal3

skruvcentrifugalpumpen till bästa alternativet
– Hög driftsäkerhet
– Stort trycköverskott
– Flack effektkurva
– Lågt NPSH värde
– Idealisk att frekvensstyra

Används vid pumpning av
avloppsvatten, slam och
rötkammarcirkulation

Pumparna kan fås i Dränkbart
och Torruppställt utförande.
Tveka inte att kontakta oss på Pumpteknik.