Hidrostal

Pumpen med det karakteristiska skruvcentrifugalhjulet uppfanns av Hidrostals grundare, Martin Stähle 1961. Pumpen utvecklades ursprungligen för användning i fiskerinäringen för att transportera fisk från båten för vidare bearbetning utan att skada fisken. Denna pumpkonstruktion var en stor framgång och kopierades när patentet löpte ut. Sedan dess har Hidrostal fortsatt att förfina skruvcentrifugalhjulet och erbjuder idag skräddarsydda lösningar för olika tillämpningsområden.

Produktspecialist

Mattias Nilsen

Göteborg
Tel: 031-89 48 98
Mobil: 070-718 17 15
Mail