Käppala installerar Hidrostalpumpar på Antuna pumpstation

Käppala har valt Hidrostals skruvcentrifugalpump med det unika enkanalshjulet till Antuna pumpstation. Pumpen används ofta vid avloppsreningsverk för pumpning av orensat avloppsvatten och slam. Pumphjulets mjuka linjer och stora radie ger genomströmning i en skonsam bana utan trånga passager. Sedan 1998 sitter det 8 st vertikala Hidrostal pumpar typ L20K för orensat avloppsvatten på inloppet på Käppalaverket.