Kompakta och robusta in-line monterade choppers och kvarnar

Dessa två lobrotorpumpar transporterar råslam i ett avloppsreningsverk.
De suger in slammet genom en Multichopper, som maler och strimlar fasta ämnen och fibrer med sina roterande knivar.

På så sätt skyddar den pumparna och rören från blockeringar och stopp. Föroreningar och partiklar som inte kan strimlas samlas in i en uppsamlare. Multichoppern är mycket kompakt och kan eftermonteras i varje rörsystem.

Multicrusher
Multicrusher är en roterande kvarn som kapar grovt material som fibrer, trästycken, plast, membran och textilier på ett stabilt sätt och sönderdelar/maler ner mediet till en homogenare massa.
Läs mer om Multicrusher (Engelska)

 

Multichopper
Multichopper är en chopper som med roterande knivar mot en perforerad hålplatta finfördelar material till minsta beståndsdelar. Partiklar som ej går att skära hamnar i uppsamlingsfickan.
Läs mer om Multichopper (Engelska)

 

Rotorrake
Rotorrake är en unik kvarn som med gallerstavar och roterande skärknivar på ett enkelt sätt grovfördelar mediet till hanterbar storlek för t.ex pumpar. Partiklar som ej går att skära hamnar i uppsamlingsfickan.
Läs mer om Rotorrake (Engelska)