Kompakta och robusta in-linemonterade choppers och kvarnar

Två lobrotorpumpar

Dessa två lobrotorpumpar transporterar råslam i ett avloppsreningsverk. De suger in slammet genom en Multichopper, som maler och strimlar fasta ämnen och fibrer med sina roterande knivar. På så sätt skyddar den pumparna och rören från blockeringar och stopp. Föroreningar och partiklar som inte kan strimlas samlas in i en uppsamlare. Multichoppern är mycket kompakt och kan eftermonteras i varje rörsystem.

Kontakta gärna vår Produktspecialist Peter Brinck

Peter Brinck

Mobil: 073-072 71 10
Mail