Kugghjulspumpar från Pumpteknik

Kugghjulspumpar används för pumpning av hög- och lågviskösa vätskor inom bland annat kemi-, petrokemi- och livsmedelsindustri där pumpens unika egenskaper passar marknadens behov av de nya polymerbaserade formlerna.

Beprövade tätningsalternativ finns bland annat för rena eller slitande asfaltsblandningar där det finns risk för läckage.

Pumparna finns i flera modeller som samtliga är moduluppbyggda. Den har endast två roterande delar samt en axeltätning. Kugghjulspumpen kan köras med reversibelt flöde.

Vätskans strömningsriktning ändras endast obetydligt vid transporten genom pumpen. Därigenom uppnås en mycket skonsam vätsketransport och ett högt insugningsvakuum. Kugghjulspumpar är lätta att underhålla och kräver ett fåtal reservdelar.

Kugghjulspumpen finns även i magnetkopplat utförande och kan levereras i ATEX-utförande.

  • Hög verkningsgrad

  • Reversibelt flöde
  • Även magnetkopplad
  • Skonsam pumpning

För mer information, tveka inte att
kontakta oss på tel: 031-89 48 80