LTA-system från Pumpteknik – Driftsäkert och luktfritt

Monteringsfärdig och mycket lättinstallerad villapumpstation för avlopp. Pumpsumpen är konstruerad mot uppflytning, samt är självförankrande.

Den är utformad för att minimera sedimentering och ha så liten restvolym som möjligt kvar efter utpumpning – 30 liter. Hängande kopplingsfot med pump vinklad 15°, vilket gör att en ev. ytkaka skärs sönder samt att det skapas en viss förrotation i sumpen och därmed även en automatisk luftning som minimerar lukt.

Systemet kan utrustas med luftspolningsstation som ger en luktfri miljö. Med kompressorstyrd luftspolning, 2 gånger per dygn, uppfyller europanormen SS-EN 16932-2:2018 om max 8 timmars uppehållstid i systemet. Genom att syresätta avloppsvattnet minskas risken för dålig lukt.

Villapumpstationerna är konstruerade för lång livslängd och är tillverkade av återvinningsbar plast. Pumpen har liten energiförbrukning och en låg ljudnivå.

För mer information klicka här