Nash

Gardner Denver Nash är en världsledande leverantör av vätskeringsvakuumpumpar och kompressorer för krävande applikationer inom industrin. 

Redan 1904 tog Nash patent på den första vätskeringvakuumpumpen i Nordamerika och de har sedan dess levererat tillförlitliga och energieffektiva pumpar och kompressorer till processindustrin, pappersindustrin, energisektorn, vatten- och avloppsverk, livsmedelsproducenter, gruvnäringen mm.

Med sin gedigna applikationskunskap och breda produktsortiment av vätskeringvakuumpumpar och kompressorer i ett- och tvåstegsutförande, erbjuder de den optimala lösningen på industrins behov av vakuum och komprimerad gas.

 Deras globala erbjudande inkluderar också eftermarknadstjänster som service och lokal support.

Produktspecialist

Victoria Faugust

Göteborg
Tel: 031 89 48 95
Mobil: 072-819 85 95
Mail