LCC avgjorde val av leverantör

Norrköping Vatten och Avfall skulle egentligen valt en annan pumplösning, men när projektledare Roger Allen började räkna på livscykelkostnaden stod det klart att det fanns ett bättre alternativ: en splitcase-pump från SPP Pumps. Sex år senare är de fortfarande lika övertygade om att de valde rätt. 

Prislappen är inte allt
Historien börjar med att en befintlig dricksvattenpump behövde bytas ut på Borgs vattenverk. Offentlig upphandling resulterade i ett vinnande anbud med ett lägre inköpspris – men här fanns också option på en bättre, om än dyrare pump, en splitcase-pump från SPP Pumps. Optionspumpen hade en något högre verkningsgrad, men visade sig framförallt vara ett mycket bättre alternativ ur ett underhållsperspektiv. Roger bestämde sig för att räkna på det hela. 

Det är helheten som räknas
Splitcase-pumpen från SPP visade sig ha längre livslängd på kritiska komponenter, där renovering krävs vart 6:e år istället för vartannat, och enklare underhåll eftersom pumpmotorn inte behöver demonteras vid renovering. Rogers LCC-uträkningar visade att underhållskostnaderna för splitcase-pumpen skulle bli omkring 20 000 kronor lägre om året under en 20-årsperiod. Med andra ord skulle Norrköping vatten kunna spara närmare 400 000 kronor bara på underhåll om man valde splitcase-pumpen, och dessutom få en högre verkningsgrad. Valet blev plötsligt enkelt.

En vinnare i längden
Idag har det gått sex år sedan Borgs vattenverk fick sin nya pump, och den sköter sig galant. Den totala verkningsgraden visade sig bli 84%, vilket man såklart är nöjda med, men den stora vinsten är det enklare underhållet, menar Roger Allen.

– Jag är extremt nöjd, vi har hittills bara gjort det vanliga underhållet, som smörjning och sådant. Det är slående hur liten betydelse den totala verkningsgraden har för kostnaden i ett tjugoårsperspektiv, men minst lika anmärkningsvärt hur stor skillnaden är när man räknar på underhållskostnaden.

 

Fakta

LLC-serien från SPP Pumps
En ny serie splitcase-pumpar som utvecklas för att möta dagens krav – och som sätter
en högre standard för lägsta livscykelkostnad.

  • Ökad livslängd på komponenter
  • Mycket höga verkningsgrader
  • Energibesparande
  • Lägre underhållskostnader
  • Kortare uppehållstider vid service