Nya Robox Turbo från Robuschi sänker energi och driftskostnaderna på reningsverken

Robuschi lanserar nu Robox Turbo, en turbokompressor som är ett komplement till det gedigna och breda program man har på blåsmaskiner och kompressorer. Nu finns alla möjligheter att ytterligare optimera driften och möjlighet att välja den mest energieffektivaste lösningen för alla behov.

En stor del av energiförbrukningen på reningsverk kommer från luftningen. Det är därför viktigt att välja den teknologi som bäst klarar att hantera de specifika behov och variationer som förekommer i bland annat dygnscykeln och säsongsbelastning.

Robox familjens breda program med de beprövade blåsmaskinerna och skruvkompressorerna kompletteras nu med den senaste höghastighets Turbo teknologin. Det innebär att systemen kan anpassas för både låg- och högtrycksanläggningar med kapacitetsområde upp till 26 500 m3/h och mottryck upp till 2,5 bar g. Med 6 olika storlekar kan Robox Turbo enkelt anpassas till luftbehovet och optimera energiförbrukningen.

Fördelar med ROBOX Turbo:

  • Upp till 40 % i energibesparing.
  • 6 olika storlekar gör att ROBOX Turbo passar in både på stora och mindre reningsverk.
  • Höghastighetsmotor som kan nå upp till 45 000 v/m ger Robox Turbo stort och brett reglerområde för tryck och kapacitet.
  • Luftlagring som genererar en helt kontaktlös transmission eliminerar mekaniska effektförluster och gör maskinen helt oljefri.
  • Minimal service och enkelt underhåll där endast luftfilter behöver bytas.
  • Enkelt och lättanvänt kontrollsystem övervakar drift och prestanda hos Robox Turbo, Alternativt finns möjlighet att fjärrövervaka maskinen.
  • Robox Turbo har en kompakt design som tar upp minimalt med golvyta samtidigt som den är enkel att installera.
  • Inbyggt elskåp och en integrerad frekvensomriktare. ROBOX Turbo behöver bara anslutas till rörledningen och elen anslutas till kopplingsboxen vilket gör det till en ”plug and play” lösning.
  • Robox Turbo har en mycket låg ljudnivå då utformningen gjorts för att minimera pulsationer och vibrationer.
  • Robuschi Turbo bygger på en redan beprövad konstruktion och teknik.

Sammanfattningsvis är Robox Turbo en konkurrenskraftig och genomtänkt maskin för effektivare luftning på reningsverken. Den hjälper till att sänka anläggningens totala driftskostnad och innebär lägsta LCC under maskinens livstid samtidigt som anläggningens miljöeffekter minskas.

Klicka här för att läsa mer om produkten