2012 November

Pumpteknik på VA-mässan

Vi på Pumpteknik vill gärna tacka alla som kom och tittade på våra produkterför luftning, permanenta och mobila pumpaggregat,
biogasanläggningar mm. I det här brevet får, både ni som kom och ni som inte hade möjlighet att delta,
en sammanfattning av de nya produkter vi visade.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!


Hidrostal Betsy – mobilt, dieseldrivet pumpaggregat

Hyr eller köp ett mobilt, dieseldrivet pumpaggregat med hög kapacitet. Pumpar förorenat vatten med eller utan fasta partiklar, perfekt vid översvämningar etc.

– Lätt att transportera

– Nyckelfärdigt aggregat

– Stor diameter – klarar även t.ex. långa trasor utan problem


Robox Screw – effektiv kompressor

Energisnål, oljefri och tystågende blåsmaskin för t.ex. syresättning av bassänger eller pneumatisk transport av granulat, pellets etc.

– Oljefritt flöde

– Hög tillgänglighet

– Energieffektiv drift

30% energibesparing

Tekniska data

Flöde upp till 10500m3/h

Tryck upp till 2,5 bars


Jung pumpstationer i alla storlekar

Prefabricerade och monteringsfärdiga. Lämpliga för avlopp, grundvatten eller trycksatta avloppssystem. Kan även anpassas efter särskilda krav och önskemål.

– Robust konstruktion

– Enkelt underhåll

– Låga driftkostnader

 


Komplett utrustning för biogasanläggningar

Pumpteknik har ett omfattande program för biogasanläggningar, Robuschi blåsmaskiner, Hidrostal skruvcentrifugalpumpar, Börger lobrotorpumpar i kombination med Börger multicrusher, Mapro gaskompressorer för olika applikationer inom biogasanläggningarna som inmatning, söderdelning, omröring eller komprimering/transport. Två nyheter visades på mässan

– LSM slangpump – hög kapacitet och låg energiförbrukning.

– Mapro kompressorer och fläktar för omröring i rötkammaren och transport av biogas, ATEX utförandes.


Lykkegaard – skruvpumpar 

Driftsäkra inloppspumpar. Lykkegaard har ett brett
program av skruvpumpar som är lätt att montera
in i anläggningen. Man utför även renovering
av befintliga skruvar.


Pumpteknik erbjuder ett av branschens bredaste och mest kompletta produktprogram inom pumpar, blås-/vakuumaggregat och slamutrustning.

Med över 75 års erfarenhet är vi en meriterad partner som ständigt utvecklar nya, innovativa koncept. Vi erbjuder smarta och kostnadseffektiva lösningar och har allt från enstaka pumpar till kompletta pumpstationer samt vakuumsystem och skruvkompressorer för kapacitetskrävande processer inom industrier och kommuner.

Med vänlig hälsning

Pumpteknik