2013 Maj

Pumpteknik lanserar ny hemsida för villapumpstationer (LTA-system)

Nu har vi på Pumpteknik lanserat en helt ny hemsida för våra villapumpstationer eller såkallade LTA-system. På sidan hittar du all tänkbar information och informationsvideos som visar produktfördelar, samt förklarar mer ingående vad ett LTA-system verkligen är. Det finns även nedladdningsbara pdfer som hjälper dig i valet kring villapumpstationer.


Jung pumpstationer i alla storlekar

Prefabricerade och monteringsfärdiga. Lämpliga för avlopp, grundvatten eller trycksatta avloppssystem. Kan även anpassas efter särskilda krav och önskemål.

– Robust konstruktion

– Enkelt underhåll

– Låga driftkostnader

– Miljövänliga
Pumpteknik har stor erfarenhet av LTA pumpsystem och villapumpstationer. Flertalet referenser i Sverige.

Välkommen att kontakta oss så informerar vi mer.