Positiva förträngningsmaskiner

Vad är positiva förträngningsmaskiner?

En blåsmaskin med positiv förträngning transporterar gas eller luft från den övre inloppsstudsen in i huset med två parallella roterande kolvar. Dessa är monterade i ett hus som även kallas en transportkammare. Kolvarna roterar i motsatta riktningar och underlättar transport av gas eller luft från topp till botten. Blåsmaskiner med positiv förträngning är också kända som Roots maskiner eller skruvkompressorer.

Hur fungerar positiva förträngningsmaskiner?

Det finns två typer av positiva förträngningsmaskiner, lobrotor och skruv.

Positiv förträngningspump typ lobrotorblåsmaskin

En blåsmaskin som transporterar en relativt konstant gasvolym från inloppssidan till utloppssidan. Det är en isokorisk komprimeringsprincip även känd som extern kompression.

I denna princip tvingas mediet (gas eller luft) från ett atmosfäriskt tillstånd till ett system med ett visst motstånd (mottryck) för att uppnå tryckökningen. Av denna anledning anses inte lobrotorblåsmaskin med positiv förträngning vara kompressorer. Mängden gas som blåsmaskinen transporterar fixeras av konfigurationen mellan hus och roterande delar.

Positiv förträngningspump typ skruvkompressor

Skruvkompressorn består av två skruvformade rotorer (en hanrotor med 3 konvexa lober och en honrotor med 5 konkava lober eller ”räfflor”) i ett hus.

Rotorerna roterar exakt inriktade med hjälp av kugghjulen i motsatt riktning till varandra och bildar en serie luftkamrar mellan rotorerna och husets vägg.

Gasen sugs in genom sugstudsen, stannar mellan rotorerna och huset (radiellt) och gaveln (axiellt), transporteras till kompressionssidan (trycksidan) där luftkamrarna krymper och komprimeras. Den interna kompressionen leder till ett stabilt, icke-pulserande luftflöde, vilket minimerar vibrationer och underhåll samt maximerar livslängden.

Robuschis utbud av maskiner med positiv förträngning

Robuschi erbjuder båda typerna av positiva förträngningsmaskiner. Lobrotorn (kapacitet upp till 25.000 m³ / h) och skruven (kapacitet upp till 10.100 m³ / h) uppfyller kundernas olika behov med deras breda användningsområde.

Blåsmaskinen med två speciella profillober kombinerat med  pulsationsdämpare minskar tryckspulseringen av den transporterade gasen till mindre än 2% av arbetstrycket. En utmärkt lösning för oljefri transport av luft och neutrala gaser.

Skruvkompressorerna CDL och RSW är försedda med patenterade luftgavlar (beroende på storlek).

Robuschi positiva förträngningsmaskiner erbjuder en robust design för kontinuerlig och robust drift med lång livslängd och effektiv prestanda.