Börger

BioSelect BS – effektiv separationsteknik

Bioselect BS är placerad vertikalt. Torrsubstanshalten i den fasta fasen är steglöst variabel mellan 12% till 22 %. Pumpar, styrteknik och separator installeras på en stålram med minimala utrymmeskrav. Alla komponenter drivs av elmotorer.

Bioselect BS finns i tre storlekar. BS 40 bearbetar flöden på upp till 40 m³/h, BS 75 upp till 75 m³/h, medan BS 150 kan hantera flöden på upp till 150 m³/h.

BS kan integreras i ett befintligt system utan större förändring av anläggningen. Den kompakta fast/vätskeseparatorn används också ofta som en mobil enhet. Den levereras som en komplett enhet som är färdig att ansluta. Alla komponenter är tillverkade av Börger, inklusive separationstekniken, lobpumpen, styrtekniken och stålkonstruktionen.

Funktionsprincip

Börger BioSelect BS

 

Matarpumpen (1) pumpar mediet som ska separeras till Bioselect BS (2). Den fasta partiklarna separeras från mediet i Bioselect. Fiberpumpen (3) stänger Bioselect vid den axiella änden (botten) av separeringsenheten och pumpar fibern. Pumphastigheten bestämmer torrsubstanshalten (TS)  i fibern. Den separerade vätskefasen rinner ut utan tryck. Alternativt kan en vätskefaspump (4) monteras för att pumpa den till önskad destination. Börgers styrteknik (5) samordnar pump- och Bioselect-driften perfekt.

Övergripande fördelar

✓ Kompakt enhet klar för installation – Levereras som en komplett enhet. Endast strömkablar till motorn och rörledningar till maskin är anslutna, efter bara några minuter når enheten sin fulla prestanda.

✓ Slutet separationssystem – Separationsprocessen sker i en sluten cylinder från vilken vätska inte kan strömma ut.

✓ Förtjockningshastighet kan justeras steglöst under drift – Den kan justeras steglöst mellan 12 till 22 % av styrenheten under drift.

✓ ”Allt från en enda källa” – Hela maskinen är tillverkad av Börger. Vi garanterar perfekt matchade komponenter för optimal drift.

✓ Helt luktfri drift – Tack vare den inneslutna designen kan inga vätskor och som ett resultat av detta  ingen lukt kan komma ut heller.

✓ Separering, transport, styrning är enkelt och idealiskt –  Beroende på de två roterande lobpumparna och deras steglösa hastighetsinställning kan önskat TS-innehåll bestämmas exakt.

✓ Vattenutsug och presskanaler separeras för att skydda material – Dränering och presskanaler placeras efter varandra. Denna speciella design skyddar avskärmningsområdet från skador.

✓ Enkelt underhåll – För underhållsarbete kan hela Bioselect flyttas till horisontellt läge med hjälp av hydraulik.

Produktspecialist

Mattias Nilsen

Göteborg
Tel: 031-89 48 98
Mobil: 070-718 17 15
Mail