Robuschi

Blåsmaskin och kompaktaggregat

Blåsmaskiner används till exempel för syresättning av bassänger vid avloppsreningsverk samt för pneumatisk transport av fasta medier såsom mjöl, gryn och granulat. Blåsmaskinerna kan även köras med vakuumdrift. Tack vare pulsationsdämparen Low Pulse är RBS-maskinernas gång jämn och tyst.

Robuschi erbjuder även ett kompakt aggregat med inbyggda ljuddämpare – ROBOX. Detta i kombination med RBS-maskinen uppfyller väl alla riktlinjer för ljudnivåer. Roboxaggregaten kan även beställas med en ljuddämpande huv som ytterligare minskar ljudnivån.

Eftersom inga delar är vätskeberörda blir slitaget minimalt vilket i sin tur leder till minskade reservdels- och underhållskostnader. Vid vacuumdrift uppnås 14 000m3/h och ett undertryck på -500 mbar.

Robuschi blåsmaskiner finns även i högvakuumutförande, serie RB-DV.

 

Drift under tryck:
Q < 23 000 m3/h
P < 1200 mbar

  • Pulsationsfri gång
  • Oljefri luft
  • Inga föroreningar i transporterad luft

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail