Robuschi

Blåsmaskin, RB-DV

Robuschi har en serie blåsmaskiner med tre lobs rotorer med patenterade sidoluftintag av atmosfärisk kall luft vilket gör det möjligt att uppnå högre kompression. Den nya konstruktionen medför lägre temperatur och lägre effektåtgång. Med denna serie uppnås vakuum upp till 90%.

Flertalet komponenter i maskinen kommer från den välbeprövade blåsmaskinen RBS, vilket säkerställer en tillförlitlig konstruktion. Manifoldern utformas så att den passas i respektive installation men ger optimal luftmängd till kylluftsintagen. Ljuddämparna bygger på en patenterad konstruktion som gör det möjligt att uppnå lägsta ljud över hela frekvensområdet.

Brett användningsområde
Dessa system används för hantering av exempelvis slam, avfall/sopor för mobila respektive stationära aggregat. Robuschi har möjligheten att designa och utprova hela systemet för vakuumgenerering bestående av blåsmaskinen, manifoldrar, ljuddämpare. På så sätt kan systemet optimeras avseende sugförmåga, ljud och driftsäkerhet.

Reversibelt flöde
Om kylluftskanalerna har försetts med en backventil kan maskinen användas för tryck. Den motsvarar då en 50% blåsmaskin RBS. Därigenom kan innehållet i tanken tömmas ut.

Drift under vakuum
Q < 10 000 m3/h
P max 90% vakuum

 

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail