Robuschi

Blåsmaskin, RBS

Robuschi RBS är en serie blåsmaskiner med förbättrade driftsegenskaper där man har ökat kapaciteten med hela 20% i förhållande till tidigare maskiner. Detta innebär att man kan gå ner en maskinstorlek med minskade totalkostnader som följd.

Blåsmaskiner används ofta för syresättning av bassänger vid avloppsreningsverk samt pneumatisk transport av fasta medier i pulverform. Blåsmaskinerna kan även köras med vakuumdrift.

Högre tryck och kapacitet
RBS-serien klarar upp till 20% högre differentialtryck. Detta innebär att kapaciteten är avsevärt högre jämfört med äldre maskiner.

Tystare gång och mindre vibrationer
Tack vare den förbättrade pulsationsdämparen Low Pulse är RBS-maskinernas gång jämnare och tystare än i tidigare generationers blåsmaskiner. Ljudnivån är max 75 dB(A).

Pålitlig drift och låg energiåtgång
RBS-maskinerna står för effektivitet och pålitlighet vilket innebär kostnadsbesparingar vid installation och drift. Högre effektivitet medför även lägre energiåtgång. Längre livslängd på blåsmaskinen uppnås genom en ny typ av lager vilka klarar mer än 100 000 drifttimmar.

Inga vätskeberörda delar
Eftersom inga delar är vätskeberörda blir slitaget minimalt vilket i sin tur leder till minskade reservdels- och underhållskostnader.

Drift under tryck:
Q < 23 000 m3/h
P < 1 000 bmar

Drift under vakuum:
Q < 14 000 m3/h
P < -500 mbar

  • Pulsationsfri gång
  • Oljefri luft
  • Inga föroreningar i transporterad luft

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail