Börger

BLUEline Nova

Förstklassig flödesoptimering

BLUEline Nova är den nya generationen av BLUEline´s roterande lobroterpumpar med nya standarder inom pumpteknik. Pumpen finns inledningsvis tillgänglig i sex storlekar med kapacitet på upp till 110 m³/h. De nyutvecklade DIUS-rotorerna i den flödesoptimerade pumpkammaren, i kombination med en optimerad pumpväxel – säkerställer jämn gång även vid höga tryck.

Nova-pumpen finns med och utan slitplåtar och foder.

För rena media – BLUEline NOVA clean

Den ”rena” versionen av BLUEline Nova har utformats för att transportera rena och icke-slitande media, där slitageskydd inte behövs. Pumpen med minimalt av fickor och spillutrymme kan rengöras enligt hygienprocedurerna CIP (Cleaning-In-Place) och SIP (Sterilization-In-Place).

För media med slitage – BLUEline Nova tough

För att transportera slitande medier som innehåller fasta partiklar, har vi utvecklat Nova Tough. Radiella och axiella slitplattor skyddar pumphuset invändigt. Slitplattorna och fodren är perfekt integrerade i pumphuset med flödesoptimerad design. Tack vare ett innovativt fästsystem har även den här versionen av Nova-pumpen hög effektivitet. Vid slitage byts slitplatttorna snabbt och enkelt tack vare MIP®-designen (Maintenance in Place).

Performance data of the BLUEline Nova

Synliga fördelar

✓ Finns med eller utan invändiga slitpåtar

✓ Volym-mässig effektivitet tack vare den perfekta kombinationen av rotorhus – något som tidigare var svårt att åstadkomma

✓ Smidig gång även vid höga tryck

✓ Nästan helt pulsationsfri och skonsam pumpning av känsliga medier

✓ Stor mellankammare för flera val av tätningssystem

Produktspecialist

Mattias Nilsen

Göteborg
Tel: 031-89 48 98
Mobil: 070-718 17 15
Mail