Elmo Rietschle

C-Serien – Klovakuumpumpar och kompressorer

Elmo Rietchles torrgående klovakuumpumpar och kompressorer genererar ett oljefritt vakuum alternativt tryck. Kapacitet upp till 950 m3/h, vakuum ned till 50 mbar(absolut) och tryck upp till 2,5 bar.

Fördelar

• Kompakt design
• Hög verkningsgrad
• Oljefri luft
• Kräver minimalt med underhåll
• Finns även i ATEX-utförande

Kloprincipen

Två rotorer med klor (1 och 2) roterar i motsatt riktning mot varandra i ett kompressionshus (7). Toleranserna är mycket fina och klorna har ingen kontakt med varandra. Rotorerna synkroniseras via en växellåda. Då klorna rör sig förbi insuget (3) dras gasen in i cellen (4) mellan klorna och kompressionskammaren. Då gasen flyttas från sugsidan till utloppsidan (5) komprimeras den genom att volymen mellan klorna minskar. Gasen blåses sedan ut under tryck (6).Kompressionsprocessen genererar värme. Utgående gas kyls därför av genom att luft sugs in mellan kompressionshuset (7) och ljudhuven (8).

 

Tryck/Vakuumpumpar
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)

 

Kompressorer
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)

 

 

Vakuumpumpar
(Klicka på produktbild för att komma till broschyrer och manualer)

 

Produktspecialist

Peter Brinck
Peter Brinck

Stockholm
Mobil: 073-072 71 10
Mail