Svavelvätemätare

CaNaRy

Svavelvätemätaren CaNaRy har en robust konstruktion och är utvecklad för installation i tex. pumpstationer eller liknande applikationer.

CaNaRy bygger på en kompakt men enkel konstruktion, där mätcellen enkelt kan bytas utan kalibrering.

CaNaRy kan mäta svavelväte i koncentrationer från 0–300 ppm och översätta detta till en standard 4-20mA signal.

CaNaRy levereras fabrikskalibrerad för snabb installation. Mätcellen CaNaRy behöver inte kalibreras under hela sin driftstid, som är mer än 2 år. CaNaRy levereras med 3 olika kabellängder – 10 m, 15 m eller 30 m.

Produktspecialist

Stefan Ström

Göteborg
Tel: 031-89 48 82
Mobil: 070-862 05 30
Mail