Robuschi

Centrifugalpump, prochem

Prochem pumparna är konstruerade för klara vätskor eller vätskor med mindre partiklar, kristaller, fibrer osv samt aggressiva vätskor mm. Keminormpumpar används främst inom processindustrin och är vanligast inom kemi-, petrokemi-, läkemedelsindustrin, pappers- och cellulosa, stål- och livsmedelsindustrin.

Pumpar enligt keminorm
Robuschi keminormpumpar är av centrifugalpumpstyp och följer DIN-standard 24256 och ISO 2858 alternativt ISO 5199. Pumparna finns med traditionellt centrifugalhjul innebärande ett slutet pumphjul för bästa verkningsgrad, alternativt virvelströmshjul för vätskor innehållande fibrer, partiklar, luft mm. Konstruktionen bygger på den kända back pull-out principen, vilket innebär ett förenklat underhåll på plats. Beroende på vätska kan alla vanligt förekommande axeltätningsalternativ erbjudas antingen som patrontätning eller i packbox-utförande.

Fasta partiklar och lågt NPSH
Pumparna i serie Prochem ämnar sig väl för drift vid lågt NPSH och pumpar utan problem medier innehållande små fasta partiklar. Pumparna har hög verkningsgrad tack vare det hydrauliskt och dynamiskt balanserade pumphjulet.

Lång och säker drift
Pumparna enligt ISO 5199 har en kraftigare axel vilket reducerar vibrationer och begränsar axelns böjning i tätningsområdet till 0,05 mm. Möjlighet till konstantsmörjning finns. Lagren, med dubbelradigt kullager på drivsidan och rullager på pumpsidan, är dimensionerade för en mycket lång drifttid. Lagerbocken är oljesmord.

Höga temperaturer och höga tryck
Pumparna i serie RN klarar temperaturer från -50°C till +280°C samt tryck upp till 16 bar.

Pumpdata:
Q < 260 m3/h
H < 140 mvp

  • Hög verkningsgrad
  • Klarar lågt NPSH
  • Klarar föroreningar

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail