Robuschi

Centrifugalpump, promix

Pumparna är framtagna för pumpning av aggressiva och viskösa vätskor, suspensioner, slurry och massa upp till 10% koncentration. Promixen används främst inom processindustrin; kemi-, papper- och cellulosa-, stålindustrin, sockerindustrin samt inom reningsverk.

Robust konstruktion
Promixen har en kraftigare konstruktion än keminormpumparna och lagringen följer ISO 5199. Pumphuset har större genomlopp för att klara fasta partiklar och konstruerat för ett minskat slitage. Pumphjulet kan beroende på applikation väljas som öppet hjul, kanalhjul eller virvelstömshjul.

Hydrodynamisk tätning
Pumparna kan fås med de flesta kända tätningsalternativen i patronutförande. Pumpen kan också förses med en hydrodynamisktätning dvs vätskan pumpas kontinuerligt bort från tätningskammaren vilket innebär en läckagefri tätning. Tätningen har inga slitdelar samt minskar pumpens friktionsförluster.

Stort materialval
Pumparna tillverkas i olika materialutförande beroende på mediets aggressivitet, partikelinnehåll, materialets korrosionsbenägenhet mm.

Hög verkningsgrad
Pumpen är konstruerad för att ha så hög verkningsgrad som möjligt. Detta är naturligtvis viktigt vid kontinuerligt drift och är energibesparande. Vidare kan slitskivan justeras utifrån mot pumphjulet för att få optimal spalt däremellan, varvid den höga verkningsgraden bibehålls kontinuerligt. Prochem klarar temperaturer från –30°C till +170°C samt ett tryck på 10 bar.

Säker och problemfri drift
Pumpens kraftiga konstruktion och dess valmöjligheter, materialval, pumphjul, tätningar och justeringsmöjligheter gör att man får en säker och problemfri drift under lång tid. Lägg därtill valet av en hydrodynamisk tätning för en läckagefri drift.

Pumpdata:
Q < 2000 m3/h
H < 80 mvp

  • Robust konstruktion
  • Klarar tuffa media
  • Hydrodynamisk tätning

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail