SPP

Splitcase – Centrifugalpump

Thrustreamserien är en serie pumpar för riktigt stora flöden. De installeras exempelvis i vattenverk, i stora sprinklersystem och som kylpumpar inom industrin.

Pumparna är av splitcasekonstruktion, d v s huset är horisontaldelat vilket innebär att pumpen kan öppnas utan att man behöver avlägsna röranslutningarna vilket medför att pumpen är enkel att underhålla. Thrustreamserien har också hög verkningsgrad och klarar fasta partiklar upp till 120 mm, beroende på pumpstorlek.

Pumpdata:
Q: max 4000 m3/h
H: max 240 m

SPP_cirkel

 

Lowest Life-cycle Cost – LLC Pumpserien

Splitcase-pumpar typ LLC har utvecklats för att möta dagens krav och sätter en högre standard för lägsta livscykelkostnad. Den invändiga beläggningen av huset ger högre verkningsgrad samt att service med byte av mekaniska axeltätningar sker utan att dela huset.

Energibesparande

Mycket hög verkningsgrad

Ökad livslängd på komponenter

Kortare uppehållstider vid service

Klarar alla flöden

Lägre underhållskostnader

Rostfri impeller som standard 

Robust konstruktion

Dubbelsugande pumphjul

Horisontellt alt. vertikalt utförande

Pumpdata:
Q: max 9000 m3/h
H: max 300 m

 

SPP LLC

 

Produktspecialist

Peter Nilsson
Peter Nilsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 94
Mobil: 0728-19 85 94
Mail