Pumpteknik

Sitemap

Robuschi

Pumptekniks egentillverkade, vertikalt våtuppställda pumpar, avsedda för pumpning av kondensat och andra lättflyktiga vätskor.

Pumpen byggs helt efter kundens önkemål. Hydrauliken, dvs pumphjul och pumphus, kan väljas fritt ur hela vårt program.

Nedstickningslängden anpassas helt efter applikation. Vid behov stöds axeln av ett mellanlager. Pumparna kan förses med flottörströmbrytare eller nivåvippor. Pumpen arbetar utan kavitation även vid låg tillrinningshöjd och vid hög temperatur.

Pumpdata:
Q < 8,4 m3/h
H < 75 mvp

  • Robust konstruktion
  • Ingen kaviation
  • Varierande längd