Robuschi

Centrifugalpump, vertikalt uppställd

Vertikalt våtuppställd centrifugalpump för pumpning av t.ex kondensvatten, aggressiva och lätt viskösa vätskor, suspensioner, slurry.

Pumphjulet kan beroende på applikation väljas som öppet hjul, kanalhjul eller virvelstömshjul. Pumparna tillverkas i olika materialutförande beroende på mediets aggressivitet, partikelinnehåll, materialets korrosionsbenägenhet mm.

Nedstickningslängden anpassas helt efter applikation. Vid behov stöds axeln av mellanlager som smörjs av pumpat media eller extern vätska. Pumpen arbetar utan kavitation även vid låg tillrinningshöjd och vid hög temperatur.

Pumpdata:
Q < 1500 m3/h
H < 145 mvp

Fördelar:
Robust konstruktion
Ingen kavitation
Varierande längd
Utrymmessnål

Cantilever

Pumpen kan även fås i tätningslöst utförande där inga lager eller bussningar är dränkta. Den är därmed kapabel att pumpa slitande vätskor utan spolning och vätskor med temperatur  upp till 500°C.
Klarar torrkörning utan att någon skada uppstår.

Fördelar:
Ingen axeltätning
Inga bussningar
Kan torrköras
Underhållsfri

Produktspecialist

Roger Gustafsson

Göteborg
Tel: 031-89 48 93
Mobil: 070-352 58 62
Mail