Robuschi

CRBIO GRBIO

Blåsmaskiner typ lobrotor för Naturgas, Biogas och Deponigas

CRBIO – GRBIO blåsmaskiner är speciellt utvecklade för transport och komprimering av biogas såväl som naturgaser och deponigaser ifrån bl.a avloppsreningsverk.

  • Tryck upp till 400 mbar (g)
  • Vakuum ner till 500 mbar (a)
  • Kapacitet upp till 2850 m³ / h

 

Standardversion 

Kompletta aggregat med blåsmaskin monterade på en bottenram finns i två olika versioner: en med remdrift (GRBIO) och en direktkopplad (CRBIO).

CRBIO – GRBIO har också certifierats enligt den viktigaste EG-riktlinjen 2014/34/EU (ATEX) – grupp II i kategori 2 för att garantera bästa säkerhetsanvändning i denna applikation.

 

Alternativ som kan väljas 

  • Tryckregulator med bypass för att hålla utloppstrycket konstant
  • Tryckgivare för in- och utlopp i ATEX-version
  • Temperaturgivare i ATEX-version (obligatorisk)

 

Storlekar  

  • CRBIO – GRBIO 1 med blåsmaskiner från RBS 15 till RBS 25
  • CRBIO – GRBIO 2 med blåsmaskiner från RBS 35 till RBS 66
  • CRBIO – GRBIO 3 med blåsmaskiner från RBS 75 till RBS 86