Discpumpar

Discflo

Discflo Pump

Discflo är pumpen som löser problem i svåra applikationer som andra pumpar inte klarar av. Discflo är en pump främst för slitande slurrys, viskösa och/eller ömtåliga medier som kräver en skonsam pumpning. Den användes inom exempelvis pappersindustrin och pumpar framgångsrikt bentonit, såpa och lut. På kommunala reningsverk har den visat sig överlägsen vad gäller pumpning av rötslam och förtjockat slam.

Discflopumpens helt skovellösa pumphjul använder det pumpade mediets friktion för att dra med sig vätskan genom pumpen. Pumphjulet kan bestå av två eller flera parallella diskar, beroende på vad som ska pumpas. Discflo klarar vätskor med en viskositet upp till 100 000 cP och uppfordringshöjd 165 mvp

Ytskiktsverkan gör att de yttre lagren rör sig fortare än de i mitten. Fasta partiklar samlas där hastigheten är lägst och sliter därför inte på discpackens sidor. Discflopumpen erbjuder därför mycket låga LCC-kostnader med upp till 10 gånger längre livslängd än vanliga pumpar.

Läs mer på https://discflo.com/

  • Minimalt slitage
  • Skonsam pumpning
  • Klarar luft och partiklar

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail