Discpumpar

Discflo

Discpump

Discflopumpen är en av de mest revolutionerande pumpnyheterna under de senaste åren. Discflopumpen är en pump främst för slitande, viskösa och/eller ömtåliga medier. Inom exempelvis pappersindustrin pumpar Discflopumpen framgångsrikt pappersmassa, såpa och lut. På kommunala reningsverk har den visat sig överlägsen vad gäller pumpning av rötslam och förtjockat slam.

Discflopumpens helt skovellösa pumphjul använder det pumpade mediets friktion för att dra med sig vätskan genom pumpen. Pumphjulet kan bestå av två eller flera parallella diskar, beroende på vad som ska pumpas. Discflopumpen klarar vätskor med en viskositet upp till 300 000 cP.

Gränsskiktsverkan gör att de yttre lagren rör sig fortare än de i mitten. Fasta partiklar samlas där hastigheten är lägst och sliter därför inte på discpackens sidor. Discflopumpen erbjuder därför mycket låga LCC-kostnader.

  • Minimalt slitage
  • Skonsam pumpning
  • Klarar luft och partiklar

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail