Nivåvippor

FROG

FROG är en standard nivåvippa med mikrobrytare som antingen är ”Normalt öppet” (NO) eller ”Normalt Stängd” (NC).

FROG levereras med en mycket flexibel fast monterad kabel i längderna 10 eller 20 meter. Hängfästen ingår i båda versionerna.

FROG kan användas som högnivålarm i pumpstationer, lågnivålarm i ren vattentankar,
läckage ”vatten-på-golvet” larm, som styrning av pumpar samt i många andra applikationer.

”Vi har installerat CaNaRy i pumpstationer med
bra resultat. Mätningen är stabil och vi är
nöjd med produkten.”
Peer Berg, SK-Forsyning

Produktspecialist

Stefan Ström

Göteborg
Tel: 031-89 48 82
Mobil: 070-862 05 30
Mail