Pumpteknik

Sitemap

Mapro

Gaskompressorn fungerar så att den cylindriska rotorn roterar excentriskt i den cylindriska statorn, vilket skapar ett halvmåneformat utrymme. Lamellerna rör sig fritt i rotorspåren och via rotationen fås max och min volymen. Lamellerna är oljesmorda. Gasen sugs in i max-volymområdet och komprimeras till min-volymområdet där gasen lämnar kompressorn till ett givet tryck. Maskinen är konstruerad för 24 timmars kontinuerlig drift. Kompressorn kan antingen vara luftkyld eller vattenkyld.

Kompressorn används för komprimering av luft, industrigaser, biogas, omrörning i rötkammaren m.m. Maskinen kan även tillverkas för vakuumutförande.

Maskinen har få rörliga delar vilket förenklar och gör underhållet mer ekonomiskt. Kompressorn har konstant hög verkningsgrad eftersom lamellerna är självjusterande. Maskinen ger ett pulsationsfritt flöde och ger inga vibrationer. Kompaktutförande ger små inbyggnadsmått.

Kompressorn kan fås med ett flertal tillbehör såsom filter, kylare, oljeseparation m.m. Vi kan även leverera i ATEX-utförande.

 

Kompressordrift:
Q < 5000 m3/h
P < 4 bar

Vakuumdrift:
Q < 5000 m3/h
P < 20mbar

  • Hög verkningsgrad
  • Pulsationsfritt flöde
  • Minimalt underhåll