Nash

GD Nash AT

Tryckområde: Ned till 28 mbar(a)
Kapacitet: 680-4 750 m3/h
Material: Gjutjärn
Axeltätning: Packbox

Produktspecialist

Victoria Faugust

Göteborg
Tel: 031 89 48 95
Mobil: 072-819 85 95
Mail