Nash

GD Nash TC

Kapacitet: 170 – 3700 m3/h
Tryckområde: Ned till 30 mbar(a)
Material: Gjutjärn, segjärn, syrafast stål
Axeltätning: Packbox (standard). Mekanisk tätning och patrontätning på förfrågan

Produktspecialist

Victoria Faugust

Göteborg
Tel: 031 89 48 95
Mobil: 072-819 85 95
Mail