Nash

GD Nash Vectra XL

Vectra XL – Robust vätskeringvakuumpump och kompressor/ Extra Large

Tryckområde: 33 – 3 100 mbar(a)
Kapacitet: 50-8 900 m3/h
Material: Segjärn, rostfritt stål. Andra material på förfrågan.
Axeltätning: Packbox (standard). Mekanisk tätning och patron på förfrågan.

Produktspecialist

Victoria Faugust

Göteborg
Tel: 031 89 48 95
Mobil: 072-819 85 95
Mail