Pumpteknik

Sitemap

Acowa

GoPLe används för nivåmätning i dricks- eller avloppssystem. GoPLe är lika med hög
tillförlitlighet såväl som stabil nivåmätning. GoPLe-mäter med en keramisk kapacitiv mätprincip och omvandlar djupet till en 4-20mA signal.

GoPLe finns i två mätområden, 0–3 mV och 0–5 mV och med fast kabellängd. Individuellt mätområde och kabellängd kan erbjudas på begäran.