Roto-Jet

Högtryckspump, pitorör

Denna effektiva pump används för högtrycksapplikationer såsom matarvatten, centraltvättsystem och olika spraysystem. Pumpen når upp till 160 bar.

Roto-Jetpumpen har två arbetande delar; det stationära uppsamlingsröret – pitotröret – och den rörliga rotorn.

Få vätskeberörda delar eliminerar slitage i pumpen och håller dess prestanda på en konstant hög nivå. Detta innebär låga drifts- och underhållskostnader samt hög tillgänglighet. Roto-Jetpumpen arbetar bra även vid låga hastigheter vilket medför en låg ljudnivå vid drift.

Pumpdata:
Q < 110 m3/h
H < 1700 mvp

  • Minimalt slitage
  • Låga driftskostnader
  • Låg ljudnivå

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail