Kugghjul

Rotan

Kugghjulspumpar

Kugghjulspumpar används för pumpning av viskösa vätskor inom bland annat kemi-, petrokemi- och livsmedelsindustri där de pumpar allt från rena vätskor till miljöfarliga ämnen som till exempel kvicksilver och isocyanater.

Pumparna finns i flera modeller som samtliga är moduluppbyggda. Den har endast två roterande delar samt en axeltätning. Kugghjulspumpen kan köras med reversibelt flöde.

Vätskans strömningsriktning ändras endast obetydligt vid transporten genom pumpen. Därigenom uppnås en mycket skonsam vätsketransport och ett högt insugningsvakuum. Kugghjulspumpar är lätta att underhålla och kräver ett fåtal reservdelar.

Kugghjulspumpen finns även i magnetkopplat utförande. Vi kan även leverera i ATEX-utförande.

Pumpdata:
Q < 170 m3/h
H < 160 mvp

  • Hög verkningsgrad
  • Reversibelt flöde
  • Även magnetkopplad
  • Skonsam pumpning

Produktspecialist

P-O Johansson

Göteborg
Tel: 031-89 48 96
Mobil: 070-657 18 52
Mail