Pumpteknik

Sitemap

SPP Pumps

SPP_cirkelEn ny serie Splitcase pumpar som utvecklas för att möta 2000-talets krav.
LLC pumpserien anger en högre standard för lägsta livslängdskostnad för pumpning.
SPP Pumps har utvecklat pumpserien genom att pumpen har:

Ökad komponent livslängd

Mycket höga verkningsgrader

Energibesparande

Lägre underhållskostnader

Kortare uppehållstider vid service

 

SPP LLC

Pumpdata:
Q: max 6500 m3/h
H: max 270 m

  • Tillförlitlig konstruktion
  • Flertalet materialkombinationer
  • Lågt NPSH
  • Pumphjul optimeras till driftsdata
  • Högeffektiva
  • Flexibla installationsmöjligheter