Börger

Lobrotorpump

Lobrotorpumparna är självsugande, ventillösa, positiva deplacementpumpar. De återfinns inom en mängd applikationer, såväl kommunala som industriella och passar utmärkt för bland annat avloppsslam.

För att kunna lösa en mängd applikationer tillverkas rotorer i ett flertal olika geometriska former. Rotorerna är helt täckta vilket gör att kontaktytan mellan rotorkärna och gummi hålls åtskilda från det pumpade mediet.

Börger lobrotorpumpar är mycket kompakta. Pumpen är dessutom mycket energisnål och ekonomisk. Pumpen klarar fasta partiklar och hanterar dessutom ömtåliga vätskor skonsamt. Tack vare de speciella snedställda rotorerna är flödet pulsationsfritt. Pumpens konstruktion medför också att ljudnivån under drift är mycket låg.

>> Mer information på Börgers hemsida

GB_Wirkungsweise_Web_0812_01

 

 

 

 

 

 

 

Skonsam pumpning

Blockkonstruktion

Stor användbarhet

 

Börger MIP reducerar dessutom drift- och

stilleståndskostnaderna väsentligt
MIP tillåter snabbt och bekvämt utbyte av alla vätskeberörda delar utan att lossa pumpen från rörnätet, elmotorn eller andra delar av pumpen. Underhållet kan utföras av den egna personalen.

Produktspecialist

Mattias Nilsen

Göteborg
Tel: 031-89 48 98
Mobil: 070-718 17 15
Mail